Sunday, May 8, 2011

என்டோசல்பன்


 • இது சேதன குளோரின் கூட்டத்தைச் சேர்ந்த பூச்சி கொல்லியாகும். 
 • 1950 களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. 
 • விவசாயத்துறைக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறிய பலவகையான பீடைகளுக்கு எதிராக இது பாவிக்கப்படுகிறது. 
 • தொடுகை, உட்கொள்ளல், சுவாசம் ஆகிய 3 வழிகளாலும் பீடைகளைக் கொல்கிறது.
 • வீட்டுப்பாவனைக்கு உகந்ததல்ல. 
 • என்டோ சல்பன் பல தவறான வழிகளில் பயன்படுத்தப்படுவதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
 • அதன் இரசாயனச் சூத்திரம் C9H6Cl6O3S என்பதாகும். 

 • என்டோசல்பனால் ஏற்படும் விளைவுகள்
 • இது பீடைகளை மட்டும் அழிக்காது. 
 • அச் சூழலிலுள்ள மண்புழுக்கள், தேனீக்கள், எறும்புகள், சிலந்திகள் என நன்மை பயக்கும் அங்கிகளையும் அழிக்கும். 
 • அதன் செறிவு அதிகரிக்க ஈரூடக வாழிகள், பறவைகள், ஊர்வன போன்றவற்றையும் இறுதியில் மனிதனையும் பாதிக்கும்.
 • மனிதனின் நரம்பு மண்டலத்தை அதிகளவில் பாதிக்கிறது. 
 • கர்ப்பிணிப் பெண்களும் குழந்தைகளுமே பெருமளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
 • பிறவிக்குறைபாடுகள், புற்றுநோய், இனப்பெருக்கத் தொகுதியுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகள், ஊனம் உட்படப் பல உடல் நலக்குறைபாடுகள் ஏற்படுகின்றன. 
 • என்டோசல்பன் மரபணுக்களில் பிறழ்வுகளை ஏற்படுத்த வல்லது. 
 • ஆதலால் இந்த உடல் நலக்குறைபாடுகள் பல சந்ததிகளுக்குத் தொடரும் வாய்ப்புகளை அதிகம் கொண்டவை. 
 • என்டோ சல்பனின் பரவல் இது எளிதில் ஆவியாவதால் காற்றுடன் இலகுவாகக் கலக்கும். 
 • அக்காற்றைச் சுவாசிக்கும் அங்கிகள் யாவுமே பாதிக்கப்படும். 
 • இது ஏறத்தாழ 5 மாதங்களுக்கு அழியாமல் இருக்குமென அறியப்பட்டுள்ளது.
 • சில என்டோசல்பன் சம பகுதியங்களின் அரை ஆயுட்காலம் 80-600 நாட்களாகும். 
 • அமிலத்தன்மையான சூழலில் இது அதிகளவில் இருக்கும். 
 • நீரிலே ஏறத்தாழ 35 - 150 நாட்கள் வரை காணப்படும். நீரிலே கரையாது நீருடன் சேர்த்து காவப்படும். 
 • என்டோசல்பன் தெளிக்கப்பட்ட இடங்களில் மழை பெய்யும் போது அது மழை நீருடன் கலந்து மழை வடிந்தோடிச் செல்லும் இடங்களுக்கெல்லாம் செல்லும். 
 • ஆறு, குளம், கடல் என யாவற்றிலும் கலக்கும். 
 • அவற்றிலிருந்து நீரைப்பெறும் அங்கிகளுக்கும் கடத்தப்படும். 
 • இப்படியே உணவுச் சங்கிலியின் உயர் படி வரை செல்லும். 
 • மண்ணும் நச்சுத்தன்மையாகும். 
 • இவ்வாறு தொடர்ந்து உள்ளெடுக்கப்பட, அங்கிகளின் உடலினுள் என்டோசல்பனின் அளவு / செறிவு அதிகரிக்குமே தவிரக் குறைவடையாது. 
 • விளைவு விபரீதங்களைத் தோற்றுவிக்கும். 
 • உலகளாவிய ரீதியில் அறியப்பட்ட பாதிப்புகள் சில 
 • சூடான் (1988) 
 • நீர்ப்பாசன வாய்க்காலில் உள்ள மீன்கள் இறந்தன. அந்த நீரைக் குடித்த 3 பேரும் இறந்து போயினர்.
 • பிலிப்பைன்ஸ் (1996) 
 • என்டோசல்பனின் தவறான பாவனையால் நத்தைகள் இறந்தன.
 • இலங்கை (1994 - 1998) 
 • நச்சுத்தன்மையால் இறப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தது.
 • வட இந்தியா (1995 - 1997) 
 • மிகையாக விசிறப்பட்ட என்டோசல்பனால் 18 பேர் இறந்தனர்.
 • கியூபா (1999) 
 • என்டோசல்பன் தாக்கமுள்ள உணவை உட்கொண்ட சுகயீனமடைந்த 63 பேரில் 15 பேர் இறந்தனர்.
 • பெனின் (1999 - 2000) 
 • பருத்தி அறுவடைக்காலத்தில் 37 பேர் இறந்தனர். 36 பேர் கடும் சுகயீனமடைந்தனர்.
 • காசரகோடு (கேரளா) 
 • பல உடல் நலக்குறைபாடுகளும் பிறவிக்குறைபாடுகளும் அறியப்பட்டன. 

 • என்டோ சல்பனின் பிரதியீட்டுச் செயன்முறைகள் 
 • இரசாயன முறைமைகளின் பயன்பாட்டை தவிர்த்தல்.
 • ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத்துவ நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளல்.
 • பீடைகளை உயிரியல் ரீதியாகக் கட்டுப்படுத்தல்.
 • மூலிகை தாவரவியல் பூச்சி கொல்லிகளைப் பயன்படுத்துதல். 

 • இலங்கையில் இருந்த என்டோசல் பனின் வர்த்தகப் பெயர்கள்
 • Thoidan 
 • Thionex
 • Endomack 
 • Endocel Baurs 
 • Endosulfan Harcros Har Cosan 
 • Radstar Anglo - Sulfan

No comments:

Post a Comment